کارگر عمومی ساختمان

کارگر عمومی ساختمان

دوره آموزش کارگر عمومی ساختمان مجتمع آموزشی مهرمادر شغلی از مشاغل حوزه ساختمان است. اين شغل از سري مشاغل گروه شغلي عمران مي باشد كه وظيفه آن شناخت مصالح و ابزار كار سفت كاري و بار گيري و بار اندازي و حمل مصالح و همكاري در ساخت ملات و اكسازي و نظافت كارگاه و تجهيزات وابزار در اين شغل صورت مي پذيرد.

ادامه مطلب
برنامه ريزي و كنترل پروژه كارگاهي با نرم افزار Microsoft ProjectMSP

برنامه ريزي و كنترل پروژه كارگاهي با نرم افزار Microsoft ProjectMSP

برنامه ريزي و كنترل پروژه كارگاهي با نرم افزار Microsoft ProjectMSP از شایستگی های حوزه عمران می باشد.این شایستگی دارای وظایفی از قبیل:نصب،راه اندازی و انجام تنظیمات اولیه نرم افزار Microsoft Projecy (MSP) ،ایجاد یک TASK LIST،تنظیم منابع و تخصیص منابع به فعالیت ها،بهنگام سازی جزئیات فعالیت ها،منبع،تخصیص و طرح پروژه ، پیگیری پیشرفت فعالیت ها و تخصیص ها ،مشاهده و گزارشگیری از وضعیت پروژه،اعمال فرمت بندی پیشرفته و چاپ،به اشتراک گذاری اطلاعات پروزه با سایر برنامه ها می باشد.

ادامه مطلب

همین حالا ثبت نام کنید

آموزش توسط اساتید مجرب سازمان فنی و حرفه ای کشور و اساتید با تجربه در بازار کار