مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)کسی است که پس از گذراندن دوره ای آموزشی لازم بتواند با اجرای یک برنامه کسب و کار الکترونیکی به انجام فغالیت های بازاریابی الکترونیکی جهت کسب درامد بپردازد.

ادامه مطلب
مدیر ارشد کسب و کار(MBA)

مدیر ارشد کسب و کار(MBA)

مدیر ارشد (اجرایی) کسب و کار از مشاغل حوزه خدمات ،گروه امور مالی و بازرگانی می باشد و شامل شایستگی های :شناسایی اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار ،شناسایی اصول حسابداری در مدیریت،بکارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار،مدیریت مالی در کسب و کار،مدیریت استراتژی در کسب و کار،مدیریت اطلاعات در کسب و کار،ایده پردازی و طراحی مدل کسب و کار،مدیریت مالی در کسب و کار،مدیریت پروزه در کسب و کار،مدیریت اطلاعات در کسب و کارفمدیریت عملیات در کسب و کار،روند ها و فرآیندهای قانونی در کسب و کار،بکارگیری روش تحقیق در مدیریت کسب و کار،توسعه مهارت های فردی می باشد.

ادامه مطلب
مدیر فروشگاه

مدیر فروشگاه

مدیر فروشگاه از مشاغل گروه امور مالی و بازرگانی می باشد كه شامل وظایف به شرح زیر می باشد: نظارت و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های واحد اقتصادی، تعیین خط مشی بازاریابی و فروش ، نظارت و كنترل بر امور اداری و پرسنلی فروشگاه ، نظارت بر دكوراسیون و زیباسازی فروشگاه،مدیریت ارتباط موثر با مشتری ، پیش بینی تقاضا و برنامه ریزی فروش، نظارت و كنترل امور مالی فروشگاه، نظارت بر انبار و كنترل موجودی، اجرای روشهای نوین مكانیزه و الكترونیكی امور فروشگاه و با مشاغل فروشنده، مدیر فروش ، بازاریاب و نماینده فروش در ارتباط است.

ادامه مطلب
مدیر بازاریابی و فروش

مدیر بازاریابی و فروش

مدیر بازاریابی و فروش از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های تحلیل بازار از طریق آمار (داده های اولیه و ثانویه)، برنامه ریزی واحد بازاریابی و فروش (برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی)، انتخاب، بکارگیری و برنامه ریزی آموزش نیروهای متخصص بازاریابی و فروش، تدوین برنامه ارتباطات و تبلیغات با هماهنگی روابط عمومی سازمان، تقسیم بندی ، هدفگذاری و جایگاه یابی (STP ) و تدوین هدف های فروش، تدوین برنامه اجرایی فروش و نظارت بر اجرا، طراحی کمپین های فروش و بازاریابی و بازخوردگیری از آن ها، نظارت بر عملکرد نیروهای فروش و بازایابی ، باز طراحی و اصالح برنامه های تدوین شده بازاریابی فروش بر اساس نتایج گزارشات و تحلیل ها می باشد . و با مشاغل مدیر بازاریابی ، تحلیلگر تحقیق بازار و متخصص بازاریابی، مدیر فروش، مهندس فروش در ارتباط است

ادامه مطلب
مدیر کسب و کار الکترونیکی

مدیر کسب و کار الکترونیکی

مدیر کسب و کار الکترونیکی کسی است که پس از گذراندن دوره ای آموزشی لازم بتواند با اجرای یک برنامه کسب و کار الکترونیکی به انجام فعالیت های بازاریابی الکترونیکی جهت کسب درامد بپردازد

ادامه مطلب
سرپرست ترخیص محصول

سرپرست ترخیص محصول

سرپرست ترخیص محصول کسی است که بتواند از عهده کنترل و محاسبه برگ های کالاهای خریداری شده ،تقسیم کار،نظازت بر بارگیری موتور سیکلت و کنترل نهایی و تهیه گزارش عملیات برآید.

ادامه مطلب
رئیس تدارکات

رئیس تدارکات

رئیس تدارکات در حوزه امور مالی و بازرگانی - حسابداری بوده و شایستگی هایی از قبیل بررسی وضع قراردادها از نظر کیفیت و زما تحویل نمونه و تولید انبوه و گزارش مراتب به مدیر مربوطه و برآورد و تنظیم صورت خرید های مورد نیاز سالانه کارخانه و پیمانکاران را دارد . این شغل با حسابدارا شاغل در شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی در ارتباط است.

ادامه مطلب
کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان

کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان

کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان از مجموعه شایستگی های حوزه امور مالی و بازرگانی می باشد و شامل كارهای شناسایی مفاهیم كلی كارآفرینی دانش بنیان، بررسی روشهای یادگیری كارآفرینان، شبكه سازی در كسب و كارهای دانش بنیان، مدیریت تحقیق و توسعه ( D&R) ، مدیریت فناوری در كسب و كارهای دانش بنیان، مدیریت نوآوری و نوآوری باز در كسب و كارهای دانشبنیان، بازاریابی خدمات و محصولات دانشبنیان، طراحی خدمات و محصولات دانشبنیان، بكارگیری خلاقیت و نوآوری در كارآفرینی، مدیریت كسب و كارهای بین المللی، بازاریابی بین المللی، شناسایی اصول مالكیت فكری است و با كار آفرینی و مدیر كسب و كار در ارتباط می باشد.

ادامه مطلب
ارزیاب خسارت بیمه خودرو

ارزیاب خسارت بیمه خودرو

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو کسی است که بتواند از عهده تشخیص انواع خودرو تعیین نوع خسارت ،هزینه یابی از خسارت خودرو،تهیه گزارش بر اساس مقررات جاری در قوانین بیمه،بکارگیری کامپیوتر و آرشیو کردن اسناد و همکاری با فرایند های بیمه برآید

ادامه مطلب
کمک متصدی تنظیم اسناد مالی

کمک متصدی تنظیم اسناد مالی

کمک متصدی تنظیم اسناد مالی از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های انجام حسابداری در واحدهای اقتصادی، انتقال ارقام به دفاتر مالی، تنظیم اسناد مالی، انجام عملیات مربوط به وجوه نقد، صندوق، تنخواه گردان،بانک و صورت مغایرت بانکی، ارزیابی موجودی ها، عملیات مربوط به مطالبات، عملیات مربوط به دارائی ها،تهیه اسناد بدهی و سرمایه، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ، بکارگیری نرم افزارهای حسابداری در تهیه اسناد مالی می باشد و با مشاغل کمک حسابدار و حسابدار در ارتباط است .

ادامه مطلب
كاربر نرم افزار مالی

كاربر نرم افزار مالی

كاربر نرم افزار مالی از مشاغل اوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های بكارگیری سیستم عامل ، بكارگیری اینترنت، بكارگیری نرم افزار واژه پرداز Word در حسابداری ، بکارگیری صفحه گسترده Excel، ثبت داده های مالی در نرم افزار Access گزارش گیری مالی با نرم افزار Power point، بایگانی اسناد و مدارک مالی در نرم افزار One note ،ایجاد دوره مالی با استفاده از نرم افزار حسابداری، کدینگ حساب های مناسب با فعالیت شرکت ،طبقه بندی حساب های تفصیلی در نرم افزار ،انجام عملیات مربوط به دریافتی و پرداختی،انجام عملیات خرید و فروش محصولات و خدمات شرکت می باشد و با مشاغل کمک حسابدار و حسابدار در ارتباط است .

ادامه مطلب
كاربر امور بانکی

كاربر امور بانکی

كاربر امور بانکی شغلی است در حوزه خدمات گروه امور مالی و بازرگانی و شامل شایستگی های: بکارگیری اصول و مفاهیم بانکداری، پیاده سازی اصول حقوقی حاکم بر معامالت، ارایه تسهیالت بانکی ، ثبت عملیات انواع چک ، سفته و برات، افتتاح، انسداد و محاسبه سود سپرده ها، گشایش اعتبارات اسنادی، ارائه تسهیالت اعطایی، انجام امور تحویلداری در صندوق، برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان می باشد و با حسابدار عمومی مقدماتی در ارتباط است ..

ادامه مطلب
بیمه گر بیمه های بازرگانی

بیمه گر بیمه های بازرگانی

بیمه گر بیمه های بازرگانی كسی است كه بتواند از عهده تشخیص شریان اجتماعی، نشر و ترویج خدمات بیمه، برقراری ارتباط، تنظیم فرم های بیمه ای و تهیه گزارشات و ترسیم نمودارهای لازم برآید.

ادامه مطلب
بازاریاب بیمه

بازاریاب بیمه

بازاریاب بیمه كسی است كه بتواند از عهده انجام امور مربوط به بازاریابی، تشخیص اصول بیمه، بررسی عوامل فنی بیمه، تشخیص اصول معاملات بیمه ای وانواع بیمه نامه ها برآید.

ادامه مطلب
حسابرس ارشد

حسابرس ارشد

حسابرس ارشد، این شغل از سری مشاغل گروه شغلی مالی و بازرگانی می باشد که وظیفه آن بررسی اثبات وجود ،اثبات مالکیت ،ثبات تمامیت و صحت انعکاس در صورت های مالی می باشد که در قالب گزارش نویسی و کنترل کلیه اسناد حسابداری سازمان صورت می گیرد و با مشاغل حسابدار عمومی و صنعتی و بازرگانی ،حسابرس ،کمک حسابرس و مدیر حسابرسی در ارتباط می باشد.

ادامه مطلب
حسابدار مالیاتی

حسابدار مالیاتی

حسابدار مالیاتی از مشاغل گروه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی ثبت نام در نظام مالیاتی، بررسی مالیات های تکلیفی، محاسبه مالیات حقوق، ثبت و کنترل دفاتر قانونی، حاسبه هزینه های موجه، قابل قبول و استهالک، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، اصالح و ارسال فهرست معامالت فصلی، محاسبه مالیات و تنظیم اظهار نامه مالیاتی، انجام دفاع مالیاتی است و با شغل حسابدار و حسابرس در ارتباط است.

ادامه مطلب
حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم ،توانایی محاسبه حقوق و دستمزد و تنظیم گزارشات لازم را با توجه به اصول و مفاهیم حسابداری،قوانین جاری و اطلاعات فردی کارکنان داشته باشد.

ادامه مطلب
حسابدار عمومی تکمیلی

حسابدار عمومی تکمیلی

حسابدار عمومی تکمیلی كسی است كه بعد از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده بكارگیری مفاهیم نظری حسابداری، انجام عملیات مربوط به مطالبات، سفارشات و پیش پرداخت ها، موجودی ها، دارایی هایی ثابت مشهود، دارایی هایی نامشهود، سایر دارایی ها و تشخیص مفاهیم سرمایه گذاری و انجام عملیات مربوط به بدهی ها و تعهدات و تهیه و تنظیم صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل آن و نسبتهای مالی برآید.

ادامه مطلب
حسابدار عمومی مقدماتی

حسابدار عمومی مقدماتی

حسابدار عمومی مقدماتی کسی است که بعد از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده جمع اوری،تجزیه و تحلیل،اندازه گیری و ثبت و طبقه بندی، تجمیع و تلخیص و گزارش رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه براید و نرم افزارهای حسابداری را در انجام امور مالی به کمک گیرد.

ادامه مطلب
بازاریاب بیمه

بازاریاب بیمه

بازاریاب بیمه كسي است كه بتواند از عهده انجام امور مربوط به بازاريابي، تشخيص اصول بيمه، بررسي عوامل فني بيمه، تشخيص اصول معاملات بيمه اي وانواع بيمه نامه ها برآيد.

ادامه مطلب
انباردار

انباردار

انباردار از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های انبارداری و طبقه بندی انبار ، تهیه و تامین موجودی و ورود کالا به انبار، نگهداری کالا در انبار، کنترل های کیفی و کمی موجودی ها، خروج و صدور کالا از انبار ، تحویل موقت ، رسید مستقیم کالا و کالای امانی، انجام عملیات مربوط به جریان ورود وخروج کالا، استفاده از روشهای نوین و الکترونیکی کنترل و ثبت ورود و خروج کالا می باشد و با کارپرداز و کارمند امور خرید داخلی در ارتباط است

ادامه مطلب

همین حالا ثبت نام کنید

آموزش توسط اساتید مجرب سازمان فنی و حرفه ای کشور و اساتید با تجربه در بازار کار