آفرینشگر

آفرینشگر

آفرینشگر در حوزه ي خدمات آموزشي بوده و شایستگي هایي از قبيل درك ضرورت و كاربرد خلاقيت و ابعاد آن، ایجاد بينش خلاق، رفع ابهامات و سدهاي ذهني خلاقيت، كسب روحيه و رفتار نوآوري و ایجاد ایده هاي جدید با استفاده از شيوه و تكنيك و اصول مربوطه برآید.

ادامه مطلب
آزمونگر

آزمونگر

آزمونگر از مشاغل تخصصي در حوزه ارزشيابي مهارت است كه وظايفي از قبيل اجراي انواع آزمون هاي عملي ، پروژه محور ، كتبي – عملي ، نمونه كار ، حل مساله ( شناسايي ) ، آزمايشگاهي ، عمليات ميداني ، ارزشيابي آزمون هاي عملي و نظارت را به عهده دارد .

ادامه مطلب

همین حالا ثبت نام کنید

آموزش توسط اساتید مجرب سازمان فنی و حرفه ای کشور و اساتید با تجربه در بازار کار