بازیگر پایه

1400/06/14
بازيگر عنوان شغلي است در حوزه هنرهاي نمايشي شامل شايستگي هايي استفاده از ابزار (بيان، بدن، تجسم، تخيل،خلاقيت و ...) كه بتواند در قالب شخصيتي ديگر فرو رفته و براي تماشاگر به شكلي باور پذير اجرا نمايد. تربيت ابزاربازيگري، ساختارشناسي يك قطعه نمايشي، شناخت رويداد و تجزيه و تحليل كاراكتر ها از جمله وظايفي است كه بازيگر در سطح پايه بر عهده دارد.

هزینه دوره

ریال
  • سطح دوره
  • مدت زمان دوره
  • زمان برگزاری
ثبت ناماطلاعات دوره

شناسنامه دوره آموزش بازیگر پایه :
کد بین المللی ISCO(سازمان بین الملی کار):343530870010001
طول دوره:1الی 2ماه
مهارت پیش نیاز:ندارد
نوع تدریس: عملی ، نظری
زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو
مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به حرفه های سینمایی و تئاتر و هنرهای نمایشی
مشاغل مرتبط: بازيگر سينما، بازيگر تئاتر، كارگردان تئاتر، كارگردان فيلم داستاني ، طراح صحنه و لباس، گريمور
نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی بازیگر پایه:
1- به كارگيري تاريخ پيدايش هنر بازيگري و تعاريف شامل:
♦  خاستگاه آييني نمايش و بازيگري
♦  شيوه ي بازي در يونان باستان
♦  بررسي و شناخت تعاريف مختلف بازيگري
♦  سير تحول شيوه هاي بازيگري تا به امروز
♦  بازي به شيوه ي كهن و آييني

2- تربيت ابزار بازيگر ( بدن) شامل:
♦  چگونگي رها سازي بدن
♦  چگونگي بدنسازي براي بازيگر
♦  حركت، سكون، ژست
♦  هماهنگي ذهن و حركت(يوگا، پيلاتس، ايروبيك و...)
♦  شناخت پانتوميم
♦  طراحي حركت و فرم
♦  اجراي پانتوميم
♦  اجراي حركات موزون نمايشي
 ♦  رها سازي بدن و ذهن
♦  تمرين يوگا، ايروبيك، پيلاتس و... براي هماهنگي ذهن و حركت
♦  تمركز بر روي حركات
♦  رسيدن به نقش از طريق ژست

3- تربيت ابزار بازيگر (بيان) شامل:
♦  چگونگي تمركز در بيان
♦  شناخت اصول فن بيان
♦  طرز صحيح اداي كلمات
♦  دانش چگونگي استفاده از صدا
♦  صدا و بيان خوب در بازيگر و انواع صدا
♦  چگونگي نفس گيري
♦  شناخت و رعايت ريتم در بيان، سكوت و مكث
♦  قدرت صدا و كاربرد آن
♦  لهجه، لحن، آهنگ، تاكيد، فراز و فرود و...
♦  تمرين تربيت بيان با استفاده از دانش هاي فوق الذكر
 4- شناخت و تربيت تكنيك شامل:
♦  شناخت و تربيت حافظه ها (حسي، عضلاني، عاطفی)
♦  تنهايي در جمع ( لحظه خلوت شخصي)
♦  شناخت اگر طلايي، حقيقت لحظه
♦  اصول تجسم و تخيل
♦  ارتقاء قدرت ديد و مشاهده در بازيگر
♦  اصول حس گيري و تقويت حس
♦  اصول وانمود سازي و باورپذيري
♦  تمركز و قدرت بخشيدن به آن
♦  غلبه به تنش هاي فيزيكي و رواني ( رها سازي)
♦  تقويت حواس پنج گانه
♦  دقت و توجه صحنه اي
♦  راه اندازي زندگي رواني
♦  خود احساس گري
♦  استفاده از تكنيك با اتودهاي در نظرگرفته شده توسط استاد
5- ساختار شناسي يك قطعه نمايشي شامل:
♦  مفهوم ساختار كلاسيك (شروع، اوج، پايان)
♦  انواع لوگ و مفهوم آن ( مونولوگ، سولي لوگ، ديالوگ و...)
♦  انواع كشمكش
♦  اصول گفت و گو در نمايش
♦  تحليل رويداد
♦  چگونگي ارتباط اشخاص
♦  مفهوم موقعيت
♦  دراماتيك كردن رويداد ساده
♦  رويداد و بازي آن
♦  اجراي لوگ هاي مختلف
♦  بكارگيري كامل متن نمايشي
♦  بازي در قالب يك متن و شناخت ساختار آن
6- مباني تجزيه و تحليل كاراكتر ها شامل:
♦  مباني علوم انساني ( روانشناسي، جامعه شناسي، فلسفه و...)
♦  شناخت تيپ، شخصيت و تيپ شخصيت
♦  خواندن زيرمتن ها
♦  شناخت خواسته و هدف پرسوناژ
♦  شناخت موقعيت اجتماعي، خانواده و فرهنگ شخص
♦  مفهوم شناسنامه، هويت و وضع ظاهري پرسوناژ
♦  باورها و ويژگي هاي رواني
♦  توجه به انديشه ها و افكار شخصيت
♦  بكارگيري نقش
♦  تجزيه و تحليل افراد نمايش
♦  شخصيت سازي يك كاراكتر
♦  تيپ سازي
♦  بررسي تاثير جامعه، فرهنگ، خانواده و ويژگي هاي شخصي در شكل گيري كاراكتر
7-تقليد و بداهه سازي متد هاي بازيگري شامل:
♦  مفاهيم وانمود يا تقليد
♦  تقليد اشياء موجود در طبيعت
♦  تقليد اعمال آدمي
♦  تقليد حيوانات و تحقيق بر آناتومي آنها
♦  تقليد ذهنيات
♦  تقليد تيپ هاي جامعه
 ♦  بداهه سازي بر روي نقش
♦  تقليد اشياء، حيوانات، آدمها و ...
♦  استفاده از تقليد براي رسيدن به نقش
8- متدهای بازیگری شامل:
♦  شناخت روش تربيت بازيگر استانيسلاوسكي
♦  شناخت روش تربيت بازيگر استلا آدلر
♦  شناخت روش تربيت بازيگر برشت
♦  انديشه هاي پيتر بروك و ...
♦  رسيدن به نقش از درون به بيرون
♦  رسيدن به نقش از بيرون به درون
♦  بازي به شيوه ي استانيسلاوسكي
♦  بازي به شيوه ي فاصله گذاري
♦   تمرين نقش هاي مختلف به صلاح ديد استاد

 همین حالا ثبت نام کنید

آموزش توسط اساتید مجرب سازمان فنی و حرفه ای کشور و اساتید با تجربه در بازار کار