بازیگر تئاتر

1400/06/14
بازیگر کسی است که با استفاده از استعداد خلاقیت شخصی و آموزش های مدون بتواند از عهده حس گیری تمرکز-پانتومیم با بیانی قوی در قالب شخصیتی دیگر فرو رفته و به ایفای نقش بپردازد.

هزینه دوره

ریال
  • سطح دوره
  • مدت زمان دوره
  • زمان برگزاری
ثبت نام
اطلاعات دوره

شناسنامه دوره آموزش بازیگر تئاتر:
کد بین المللی ISCO)سازمان بین الملی کار):343530870100001
طول دوره:3ماهه
مهارت پیش نیاز:ندارد
نوع تدریس: عملی ، نظری
زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو
مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به حرفه های سینمایی و تئاتر و هنرهای نمایشی
مشاغل مرتبط: بازيگر سينما، بازيگر تئاتر، كارگردان تئاتر، كارگردان فيلم داستاني ، طراح صحنه و لباس، گريمور
نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی بازیگر تئاتر:
1- توانایی شناخت نمایش و عوامل آن شامل:
♦  آشنایی با متن نمایشنامه
♦  آشنایی با کارگردان
♦  آشنایی با گریمور و سایر عوامل نفوذی نمایش
♦  آشنایی با پیچیدگی در نمایش
♦  آشنایی با بحران در نمایش
♦  آشنایی با تعلیق در نمایش
♦  آشنایی با فاجعه در نمایش
♦  آشنایی با نقطه اوج و فرود در نمایش
2- توانایی شناخت پانتومیم شامل:
♦  آشنایی با آماده کردن بدن
♦  آشنایی با حجم اندازه و شکل اجسام
♦  شناسایی شناخت اصول حرکت
♦  آشنایی با راه رفتن ساده در نمایش پانتومیم
♦  آشنایی با بالا و پائین رفتن در نمایش پانتومیم
♦  آشنایی با بالا و پائین رفتن از طناب
♦  آشنایی با حرکت سایر اعضاء بدن دست وسر و گردن
♦  شناخت اصول شخصیت سازی در پانتومیم
♦  آشنایی با استفاده از نقاب
♦  آشنایی با چگونگی کارهای روزمره
3- توانایی شناخت ابزار بازیگر شامل:
♦  اشنایی با نیروی تخیل و شرایط آن
♦  آشنایی با آماده سازی بدن
♦  آشنایی با حس در بازیگر و اصول حس گیری او
♦  آشنایی با صدا و بیان خوب در بازیگر
♦  شناخت اصول هنر وانمود یا تقلید
♦  آشنایی با تقلید اشیا موجود در طبیعت
♦  آشنایی با تقلید اعمال آدمی
♦  تقلید عینیات که خود دیده
♦  تقلید ذهنیاتی که در تخیلش متصور است
4- توانایی شناخت عنصر عصر صدا و بیان شامل:
♦  آشنایی با تمرکز در بیان(نفس از بینی _بازدم از دهان)
♦  هدایت هوا به درون شکم
♦  چگونگی نفس گیری
♦  آشنایی با انواع صدا
♦  شناخت اصول چگونگی استفاده از صدا
♦  شناخت اصول فن بیان
♦  آشنایی با طرز صحیح ادای کلمات
♦  شناخت اصول قدرت ضدا و کاربرد ان
5- توانایی شناخت و اشنایی با راحت سازی عضلات (تمرکز) شامل:
♦  آشنایی با تمرکز و اصول آن
♦  آشنایی با مراحل تمرکز
♦  شناخت اصول تمرکز
♦  آشنایی با اصول تخیل
♦  شناخت اصول تخیل و تجسم
♦  شناخت اصول باور در بازیگر
6- توانایی شناخت دیالوگ شامل:
♦  آشنایی با شناخت و انتخاب معنی و مفهوم گفتگو
♦  آشنایی با تاثیر چگونگی ارتباط اشخاص در بیان
♦  آشنایی با تاثیر شرایط و موقعیت در بیان
♦  آشنایی با رعایت ریتم در بیان
♦  شناخت اصول گفتگو (دیالوگ)در نمایش
♦  آشنایی با کشمکش در گفتگو
7- توانایی شناخت وظایف بازیگر شامل:
♦  آشنایی با متن نمایشنامه یا فیلم نامه
♦  آشنایی با تجزیه و تحلیل افراد نمایش
♦  آشنایی با موضوع نمایشنامه
♦  شناخت اصول و وظائف بازیگر
♦  آشنایی با انواع نمایش
♦  آشنایی با صحنه و سن در نمایش
♦  آشنایی موسیقی در نمایش
8- توانایی شناخت شخص بازی شامل:
♦  آشنایی با شناسنامه و هویت پرسونا
♦  آشنایی با شرایط سنی و تحصیلی پرسونا
♦  آشنایی با خواسته و هدف پرسونا
♦  آشنایی با اعمالی که در راستای هدفش از او سر میزند
♦  آشنایی با رابطه میان او وسایر اشخاص بازی
♦  آشنایی با پشتوانه رایبطه او با دیگران
♦  آشنایی با موقعیت اجتماعی و فرهنگی پرسونا
♦  آشنایی با مقایسه شرایط کنونی و گذشته پرسونا
♦  آشنایی با شرایط روحی روانی جسمی پرسونا
♦  شناخت اصول شخصیت سازی در بازیگر
9- توانایی شناخت کشمکش در نمایش شامل:
♦  آشنایی با کشمکش
♦  آشنایی با کشمکش توام با جهش
♦  آشنایی با کشمکش تصاعدی
♦  آشنایی با کشمکش پیش بینی نشده
♦  شناخت اصول کشمکش
10- توانایی شناخت انواع بازیگری شامل:
♦  آشنایی با بازیگری طبیعی
♦  آشنایی با بازیگری تیپ
♦  آشنایی با بازیگری شخصیت
♦  آشنایی با بازیگری فیزیکی
♦  شناخت اصول انواع بازیگری
11- توانایی شناخت انواع نمایش و بازی های مخصوص هریک شامل:
♦  آشنایی با فارس و نوع بازی ذر آن
♦  آشنایی با ملودرام و نوع بازی در ان
♦  آشنایی با تراژدی و نوع بازی در ان
♦  آشنایی با کمدی و نوع بازی در ان
♦  آشنایی با نمایش جدی و نوع بازی در آن
♦  شناخت اصول انواع نمایش نامه و چگونگی ارائه بازی در هر کدام
12- توانایی شناخت متدهای موجود در بازیگری شامل:
♦  آشنایی با شیوه استانیلاوسکی
♦  آشنایی با کار هنرپیشه  بروی نقش
13- توانایی شناخت و ارائه شخص بازیگر شامل:
♦  شناخت اصول بازیگری و ارائه شخص بازیگر

 همین حالا ثبت نام کنید

آموزش توسط اساتید مجرب سازمان فنی و حرفه ای کشور و اساتید با تجربه در بازار کار